Hva er en landingsside?

Fra å være nettstedets adgangsport til å bli selve konverteringsmotoren – landingssider har utviklet seg til å bli en viktig suksessfaktor i mange digitale strategier. Disse dedikerte sidene er ikke bare imponerende målrettede, men de har også evnen til å forvandle et enkelt klikk til en betydelig handling som bidrar til å drive virksomheten fremover

Landingssider er nettsider vi linker til fra annonsekampanjene vi kjører, som betyr at det er her besøkende havner når de klikker på annonsen. Se på det som et slags digitalt showroom, med ett mål for øyet. Kundeprospektet har tråkket over dørterskelen og gått inn i butikken din som følge av salgsplakaten du satte ut på fortauet, og forventer å enkelt finne det som annonseres. Med dedikerte landingssider kan vi tilpasse dette butikklokalet til det som står på salgsplakaten, og eliminere eller minimere alle potensielle distraksjoner. Det å gjennomføre en vellykket digital kampanje handler jo ikke bare om å generere klikk, men aller helst verdi i form av konverteringer. En viktig faktor for å konvertere besøkende til kunder er å ha engasjerende og målrettede landingssider. 

Hva skiller landingssider fra vanlige nettsider?

En landingsside er en frittstående nettside designet med ett formål: Konvertere. Dette kan være alt fra å fylle ut et kontaktskjema, kjøpe et produkt, laste ned et dokument, eller melde seg på et nyhetsbrev. Mens en vanlig nettside ofte inneholder flere elementer som navigasjonsmenyer, lenker til andre sider, og ulike typer informasjon, er landingssidens hensikt å eliminere distraksjoner og lede trafikken mot konverteringspunktet. Ved å sørge for et sterkt samsvar mellom annonse og landingsside vil man kunne sende helt spesifikke publikumssegment til en side tilpasset dem og den søkehensikten som førte til annonsevisningen. Det sier seg selv at dette gir stor effekt.  

I utformingen av en landingsside bør man vektlegge et simplistisk og brukervennlig design, sørge for at siden er lynrask og responsiv, fokusere på ett konverteringsmål, legge kritiske elementer som utfyllingsskjemaer og CTA-knapp øverst på siden, så brukeren ikke må scrolle nedover, og unngå alt som ikke er konverteringsfokusert.  

Landingssider kan testes grundig, og dermed optimaliseres kontinuerlig basert på resultatene av testingen. Uavhengigheten fra nettstedets design, layout, og navigasjon gjør at man står fritt til å gjøre akkurat de endringene man ønsker, når man ønsker det, og så ofte man ser det som hensiktsmessig. 

Det er naturligvis ingenting i veien med å bruke en av de eksisterende nettsidene som landingsside, noe som er helt naturlig dersom man kjører en brand awareness kampanje, eller andre kampanjetyper som har som mål å generere trafikk til nettstedet. Men for kampanjer som sikter seg dypere ned i kjøpstrakten er fordelene ved å kunne skreddersy både tekst, visuelle elementer, og opplevelse av annonse-destinasjonen til hver enkelt brukers søkehensikt, ønsker, og behov, egentlig altfor store til å ikke utnytte.

Nøkkelelementer

Landingssider finner man i alle mulige varianter og utforminger, men all erfaring, og alle undersøkelser og analyser som er gjort på dette peker på noen fellesnevnere man bør ha med: 

 • OVERSKRIFT
  Dette er det første kundeprospektet ser og leser på siden, så overskriften må være tydelig, direkte, treffsikker, og kraftfull. Fortell rett frem hva man får ut av ditt tilbud. Ikke bruk kompliserte ord, eller lange setninger. Kan det sies på en enkel måte, gjør det! «Simplicity sells»

 • SALGSTEKST
  Med en definert målgruppe, og informasjon om hvilken utfordring de søker en løsning på, i bakhodet, kan du utforme en tilpasset tekst som forsterker følelsen av at ditt tilbud er riktig for akkurat de. Fokuser på å fremheve selve tilbudet fremfor å snakke om produktet eller dets egenskaper.

 • USP (Unikt salgsargument)
  Fremhev hva som skiller ditt produkt, tjeneste, eller tilbud, fra dine konkurrenter, og hvordan dette vil løse kundens problem eller møte dens behov. Tenk kundesentrisk.

 • HERO IMAGE (stort bilde eller video)
  Et iøynefallende visuelt element som kan være produkt-, prosess-, eller resultatfokusert. Bør være direkte knyttet til det annonserte produktet eller tilbudet.

 • PEK PÅ FORDELER
  Sørg for at all tekst og interaktive elementer har et gjennomgående fokus på fordelene ved tilbudet 

 • ANMELDELSER ELLER BRUKERERFARINGER
  Bygger tillit til både produkt og merkevare gjennom autentiske tilbakemeldinger og kundeerfaringer. 

 • TYDELIG KONVERTERINGSPUNKT (CTA)
  En klart definert handling du ønsker at besøkende skal utføre, utformet slik at det ikke levner noen tvil om hvordan dette gjøres. Gjenta gjerne fordelene i CTA-teksten.  

Testing

Når landingssiden er på plass, kampanjen har startet, og trafikken er i gang, kan man begynne å analysere hvordan landingssiden presterer. Vi kan se på antall økter, sidevisninger, tidsbruk på siden, fluktfrekvens, skjema-frafall, og konverteringer for å få en rask oversikt over status. Som oftest har man en benchmark eller et datagrunnlag å sammenligne med, slik at man ser hvordan siden oppleves.  

Ved hjelp av heatmaps og session recordings kan man se hvordan brukere navigerer på siden din og avdekke områder hvor brukeradferden ikke er som ønsket. Er det visuelle elementer eller tekst som stjeler oppmerksomheten vekk fra konverteringspunktet bør disse endres eller fjernes. 

Opplever du et høyt frafall av skjemautfyllinger kan man forsøke å minimere antall felter som må fylles ut, og se om det har noen effekt.  

Kjør A/B-tester på bilder, overskrifter, salgstekster, farger, plassering av elementer, bruk av white space, utforming av CTA-knapp, og teksten på denne. Forskjellen på «Registrer deg her» og «Registrer deg nå, og få første måned gratis» kan ofte være overraskende stor, så også her kan fordelene fremheves. 

Når A/B-testingen begynner å levere målbar data, og settes sammen med aktivitetsdata fra nettstedets analyseverktøy og annonseplattformen man kjører kampanjen på, får man en tydelig pekepinn på hva som fungerer og hva som bør endres. Så lenge endringene man gjør er basert på innsikt vil resultatene gi deg verdi i en eller annen form.