The silent influencers

The silent influencers

The silent influencers Har du tenkt på at de som roper høyest, kanskje ikke er de som har mest påvirkning? «De stille influenserne», eller Passionistaene om du vil, er forbrukere med store nettverk og enda større påvirkningskraft. Her skal du få lære litt mer om dem,...