SVEA Finans

Svea Finans sin innholdssatsning bygger deres merkevare, gir økt kundelojalitet og driver trafikk til sveafinans.no, noe som skaper økt antall leads.

For finanshuset Svea Finans har vi jobbet ut konseptet sveainnsikt.no – en innholdsplattform der målgruppen er bedriftsledere i SMB-markedet. Sveainnsikt.no oppdateres jevnlig med nyheter og aktuelt stoff om økonomi og lederskap. Reportasjer og kundehistorier er en viktig del av stoffmiksen.

Innholdsstrategi

Sammen med Svea Finans har vi identifisert målgrupper gjennom analyse og dybdeintervjuer, og deretter utarbeidet en innholdsstrategi. Innholdsstrategien er et levende dokument som fungerer som en rettesnor for målene Svea Finans ønsker å strekke seg etter og som beskriver hvordan de skal nå disse målene.

Innholdsstrategien dannet også grunnlaget da vi implementerte design og funksjonalitet på sveainnsikt.no.

Bygge merkevare

Det overordnede målet for innholdsplattformen sveainnsikt.no er å bygge merkevare, gi økt kundelojalitet og drive trafikk som skaper økt antall leads.

Våre innholdsrådgivere produserer søkemotoroptimalisert innhold på fast og jevnlig basis for Svea Finans. Sammen gjennomfører vi månedlige redaksjonsmøter og bidrar med rådgivning innen SEO-, innholds-, konverterings- og PR-aktiviteter.

Hva vi gjør

  • Konseptutvikling
  • Identifisere målgrupper
  • Redaksjonsmøter
  • Innholdsproduksjon
  • SEO
  • Analyser
  • Foto/video
"Core Content leverer content av høy kvalitet, som vi aktivt benytter i vårt markeds- og salgsarbeid."
Sitat Kristine Jeanette Vestad, markedssjef i Svea Finans