Shifter

Shifter er en uavhengig nettavis om skriver om norske teknologibedrifter i den nye økonomien.

Shifter sitt hovedfokus er å dekke smått og stort i startupbransjen, men også følge innovasjon i større selskaper. Det er ideer, utfordringer, penger, makt, mennesker og gode historier overalt.

Shifter ønsket en enkel logo som var tekstbasert og som kunne fungere på alle digitale flater. Vi utformet en logo som var enkel i formen men med en twist. Shifter handler om endring og ofte om å gå en annen vei en alle andre.

The shift

The shift er en årlig konferanse skapt av teknologi entreprenører og innovatører. The shift er en arena hvor disse kan møtes, lære av hverandre og vokse sammen i nye nettverk. Vi lagde logo til The Shift og har hjulpet til med materiale til selve konferansen.

 

Hva vi gjør

  • Logo design
  • Rådgivning
  • Grafisk produksjon