Kirkens nødhjelp

Hvordan kan du skape stolthet og engasjement hos næringslivspartnerne til et bistandsprosjekt, samtidig som du får en døråpner til nye bransjer?

Det var utfordringen Kirkens Nødhjelp presenterte da de kom til oss i Core Content vinteren 2017. Bistandsorganisasjonen ønsket rett og slett å etablere en ny kanal for å kommunisere med sine eksisterende og potensielle samarbeidspartnere på en mer effektiv måte.

Mor-barn partnermagasin

Vi valgte å utfordre dem på hele distribusjonsstrategien. Mens bistandsorganisasjonen tidligere hadde sendt papirmagasiner til samarbeidspartnerne, foreslo vi å gå for en heldigital løsning i stedet. Resultatet ble pilotprosjektet «mor-barn partnermagasin», en temaside hvor vi samlet og omarbeidet eksisterende artikler i tillegg til å skrive nye, for deretter å bistå Kirkens Nødhjelp med å spre innholdet til relevante målgrupper.

Resultatet var todelt: Temasida hjalp Kirkens Nødhjelp til å nå målet om å finansiere en ny helsestasjon i Malawi. I tillegg fikk organisasjonen en ny og relevant kommunikasjonsplattform som har vist seg å fungere svært godt, og som har skapt stor interesse i resten av bistandsbransjen.

Organisasjonens langsiktige partnere har i tillegg fått egne partnersider med mulighet for interne aktiviteter for å skape engasjement.

Etter det vellykkede pilotprosjektet har vi hjulpet Kirkens Nødhjelp til å videreutvikle kanalen og videreført arbeidet med temabasert, inbound kommunikasjon med partnerne.

Hva vi gjør

  • Innholdsstrategi
  • Innholsproduksjon
  • Design
Core Content har vært en uvurderlig sparringspartner og en utfordrer i tillegg til å være en implementerende part i pilotprosjektet «mor-barn partnermagasin». Ved at de turte utfordre vår distribusjonsstrategi og foreslo en heldigital løsning, har vi fått en relevant og temaspesifikk kommunikasjonskanal.
Gunn Inger Røkke Ruud, teamleder næringsliv i Kirkens Nødhjelp