Bølgen

«Bølgen»-rigget ble publisert i VG i august 2015 som et ledd i markedsføringen av katastrofefilmen «Bølgen».

Rigget besto av en bredt anlagt reportasje med interaktive elementer, film og bilder, og fortalte på en engasjerende og visuell måte den sanne historien om tragedien i Tafjord. Raset i Tafjord  krevde i 1934 hele 40 menneskeliv.

Core Content sto for prosjektledelse og innholdsproduksjon på vegne av VG for Nordisk Film.

«Bølgen»-rigget ble Norges mest omtalte «native»-prosjekt og inspirerte til og med en parodifilm på Youtube.

Kun etter et par dager hadde artikkelen engasjert hele 300.000 personer, og filmen ble landets klart mest sette kinofilm i 2015 med over 830.000 solgte kinobilletter.

Hva vi gjorde

  • Prosjektledelse
  • Innholdsproduksjon
I mine øyne er Bølgen den beste innholdsmarkedsføringen som er publisert noensinne.
Daværende VG-redaktør Torry Pedersen (Kampanje)