Skip to content
iStock 184699888 low
nine koepfer zosE9lAYQlo unsplash low
nine koepfer zosE9lAYQlo unsplash low

Distribusjon

Vi hjelper deg med å spre budskapet ditt til de rette menneskene– enten du vil gjøre det i sosiale medier, nyhetsbrev eller målrettede annonser. Det sikrer deg maksimal effekt for pengene, og bedre salg.

Spredning

Vi hjelper deg med å spre budskapet ditt til de rette menneskene– enten du vil gjøre det i sosiale medier, nyhetsbrev eller målrettede annonser. Det sikrer deg maksimal effekt for pengene, og bedre salg.

Google-annonsering

Google-annonsering kan få salget i havn, men det krever at både utforming og budskap treffer blink. Derfor er strategien avgjørende. Mens andre former for annonsering er bedre til å bygge merkevare eller interesse for et nytt produkt, er Google-annonsering på søkeord sammen med retargeting klart mest effektivt når du skal vinne kunden i selve kjøpsøyeblikket.

Les mer om Google-annonsering.

«Vi tilpasser alltid annonsene til hvilken fase i kundereisen søkene tilhører, og kan hjelpe med riktig innhold på selve landingssidene.»

Facebook-annonsering

Vår filosofi når vi styrer Facebook-annonsering for kundene våre, er enkel: Hvorfor tro når du kan vite? Eller for å si det på en annen måte: Hvorfor ta feil når du kan treffe hver gang? Våre Facebook-spesialister har lang erfaring med å styre Facebook-sidene til store kjeder og merkevarer. Det har gitt en god magefølelse for hva slags kommunikasjon som virker best.

Les mer om Facebook-annonsering.

«Folk er forskjellige. Budskap er forskjellige. Og folk er i forskjellig modus avhengig av vær, ukedag, tidspunkt og hva som skjer rundt dem.»

Programmatisk

Vi tilbyr programmatisk annonsering og hjelp til retargeting uten overraskelser og hemmelige påslag – bare gode strategiske råd og riktig teknikk. Bannerannonsering er selve urformen for digitale annonser. Med programmatic og retargeting-annonser kan du kjøpe både tradisjonelle bannere, videoer og native-plugger, samtidig som du legger på en ny dimensjon: Du styrer annonsene mot definerte målgrupper.

Les mer om programmatisk.

«Du kan definere målgrupper presist og hvilke kontekster annonsene skal vises i.»

Youtube-annonsering

En vellykket Youtube-reklame kan være kostbar eller spilt inn på mobiltelefonen. Vi gir råd og hjelper deg med spredning til riktig målgruppe. Youtube står ekstremt sterkt blant yngre målgrupper – i USA er videokanalen større enn alle kabel-TV-nettverkene i aldersgruppene 18–34 og 18–49 år. Dermed kan kanalen også være godt egnet for annonsering. Du må bare vite hva du gjør, hvordan du gjør det, og hvordan du styrer kampanjen best mulig. Her kan vi hjelpe deg.

Les mer om youtube-annonsering.

«Hva du bør velge, avhenger helt av både budsjettet og hva du ønsker at Youtube-annonsen skal gjøre.»