Skip to content

Konverteringsoptimalisering

En nettside består av utallige elementer. Konverteringsoptimalisering handler om å maksimere resultatene ved å finne beste løsning for hvert enkelt av dem.

Konverteringsoptimalisering

En nettside består av utallige elementer. Konverteringsoptimalisering handler om å maksimere resultatene ved å finne beste løsning for hvert enkelt av dem.

Detaljer, detaljer, detaljer. Det sies at djevelen bor i dem, og det gjør sannelig også veien til økt fortjeneste. Problemet er bare å vite hvilke detaljer som bør forbedres, og hvilken løsning som faktisk er best. Konverteringsoptimalisering er arbeidsmetoden for å finne disse svarene. Vi gjør det ved å teste ulike versjoner av hvert element, én etter én, for å se hvordan endringen påvirker resultatene opp mot målene som er definert for nettsida. Vi kan teste ulike tekster, designløsninger, bildebruken og forskjellige utvalg og sorteringer for produktene eller tjenestene som vises. Det blir mange tester, og det krever prosesskunnskap og strategisk bruk av webanalyse for å måle de riktige faktorene, samt teknisk kunnskap for å sikre riktige data. Her er vår brede erfaring med utvidet testing (vi kaller det A–Å-testing) viktig.

Effekten av konverteringsoptimalisering

Hvor mye konverteringsoptimalisering vil forbedre resultatene, varierer. Men det fins eksempler på at teknikken har gitt stor effekt. Et av de mest kjente er sykkellaget Team Sky, som gjennom å forbedre mange prosesser litegrann i stedet for å fokusere på kun én ting, har vunnet Tour de France fem av de seks siste årene. (Du kan lese mer om sykkellagets kontinuerlige forbedringstankegang på Harvard Business Review.) I de aller fleste tilfeller vil forbedringene ha større effekt jo nærmere konverteringspunktet de ligger. Men ideelt sett bør alle kontaktpunktene i kundereisen testes for virkelig å komme fram til det beste resultatet. Forutgående webanalyse vil uansett gi en pekepinn på hvor potensialet for forbedring er størst, slik at testingen vanligvis vil starte der.

“Instead of a one-size-fits-all philosophy, create multiple landing pages for the same call to action to suit the user’s preferences.”
-Rohan Ayyar on Search Engine Journal

Hvordan vi jobber

Selv om digital publisering innebærer at man kan gjøre og måle endringer fortløpende, er konverteringsoptimalisering vanskelig å få til. Dette skyldes både manglende prosesskunnskap og arbeidsflyt, og at det krever dyp forståelse for hva man skal teste og hvordan – samt evne til å lage nye varianter for senere testing. Når vi skal hjelpe til med konverteringsoptimalisering, ønsker vi derfor å ta del i prosjektet på et tidlig stadium. Da får vi mulighet til å legge opp en arbeidsflyt som muliggjør testingen. Vi kan også levere alle elementene som kan testes, med tjenester innen både tekst, foto, video og design. Deretter må vi avtale leveringen, som blir annerledes enn ved vanlig nettsideutvikling. Avhengig av hvor mange elementer som skal testes i hvor mange varianter, vil for eksempel 80 prosent bli levert til deadline mens de resterende 20 prosentene – detaljene – blir levert når brukerdataene er mange nok til at testingen har gitt gode svar. Vil du vite mer om hvordan konverteringsoptimalisering virker, og hvilke effekter det kan ha på dine nettsider? Ta kontakt med oss!

Snakk med oss om CRO?

Vi hjelper deg gjerne, ring oss eller send oss en mail så tar vi kontakt så snart som mulig.

Kontakt oss

Ta kontakt for en kaffekopp og en prat.

 

Kontakt oss