Møte 1580g

Dette kjennetegner fremtidens ledere

Det eneste vi vet om fremtiden er at den er i endring, og det gjelder i høyeste grad også lederen. Her er tipsene som gjør deg til en god leder i fremtiden.

Diskusjonen om hvilken lederstil som er best og mest lønnsom, har rullet og gått i årevis. God ledelse er avhengig av tiden vi lever i. Det som tidligere ble ansett som gode lederegenskaper, kan i dag føles utdatert og gammeldags, og svaret på hva som er en god leder, kommer an på hvem du spør. Medarbeiderne vil svare noe annet enn lederne selv, og en medarbeider på 60 år, vil verdsette noe annet enn en på 25.

Fremtidens ledere

Daglig leder Berit Wattne i Core Content forteller om gode ledere

Daglig leder Berit Wattne i Core Content.

– Fremtidens lederskap handler om å være opptatt av, og brenne for, medarbeiderne sine. Du må ha en genuin kjærlighet for dem du jobber sammen med og gå den «ekstra mila» når det trengs, mener Berit Wattne. Hun er daglig leder i Core Content.

Når Core Content via stemmegivningstjenesten Menti spør sine frokostseminar-gjester om hva de synes kjennetegner en god leder, er det ordene tydelig, åpen og inkluderende som havner på pallplass. Når de blir spurt om hvilke tre ord som symboliserer fremtidens lederskap, er det innovativt, kreativt og digitalt som seirer.

Åpen og omsorgsfull

Dette sammenfaller godt med svarene vi finner i andre undersøkelser og rapporter. Aftenposten intervjuer hver uke en leder om hvordan det er å sitte på toppen av en organisasjon. Da avisen sammenfattet de beste ledertipsene i løpet av ett år, var det nettopp stikkordene åpen, ærlig, tydelig, engasjert, kompetent og teknologisk som ble nevnt. Samt det å være omsorgsfull og gi rom til andre.

Unge vs eldre

Det er forskjell på hva den yngre og den eldre generasjon legger i «gode lederegenskaper». Ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse, setter den eldre generasjonen større pris på en tydelig leder og høyere krav. De yngre er mer opptatt av å skape sin egen arbeidsplass ved for eksempel «jobbforming». Unge og eldre er imidlertid enige om at lederens aller viktigste egenskap er å bygge et godt arbeidsmiljø.
– For å kunne utøve godt lederskap må først og fremst det strukturelle være på plass. Det handler om å ta tydelig ansvar for organisasjonens visjoner og ambisjoner, samt å ha et sett med verdier som er forankret i hver medarbeider og som kan trekke oss mot felles mål. At alle ser verdien av en klar rolleforståelse under noen felles strukturelle rammer. Ledelse er jo nettopp en prosess der ett menneske påvirker en gruppe til å nå felles mål, sier Wattne.

Motiverte medarbeidere lønner seg

Det er en genuin interesse for mennesker generelt, og en lidenskap for medarbeiderne spesielt, som er Wattnes drivkraft som leder.
– For å oppfattes som en attraktiv arbeidsplass og beholde de kloke hodene, er det viktig å kjenne til hva som driver medarbeiderne dine og hele tiden sørge for å spille dem gode. Det er mye omsorg i å sørge for at medarbeidere utvikler seg og tilegner seg kompetanse. Det skaper lojalitet, og lojale medarbeidere med god kompetanse er vel det alle ledere drømmer om? Dessuten er det lønnsomt. Motiverte medarbeidere er langt mer produktive enn andre, hvilket også gjør at det skapes bedre resultater.

Høy tillit og god kultur

For Wattne er en god kultur selve fundamentet alt bygger på, og en helt avgjørende faktor for å lykkes. Og for å etablere, og beholde, en god kultur på arbeidsplassen, er gjensidig tillit en grunnleggende verdi. Med trivsel og gjensidig tillit, skapes det en kultur der det er mulig å vokse, og lov å feile.
– Du har uttalt at man får en god kultur når man har menneskemøter, og ikke rollemøter. Hva mener du med det?
– Å være leder er ikke en rolle jeg tar på meg – det er en del av meg som menneske. Det å være leder handler ikke om å ta på seg «jeg fikser alt»-masken. Jeg er veldig opptatt av at vi som ledere må tørre å være hele mennesker, og at vi også tør å være sårbare. Jeg tror at de lederne som evner å være hele mennesker på godt og vondt, som tør å bringe inn intuisjonen og aldri glemmer at hodet, magen og hjertet henger sammen, er best rustet for fremtiden.

Relasjonell ledelse i vinden

Å være leder i dag er en relasjonell aktivitet, og det snakkes mye om relasjonell ledelse. Denne formen for ledelse handler om å påvirke medarbeiderne gjennom tillitsrelasjoner og dialog, og det er relasjonell ledelse som oppnår de beste resultatene i de fleste studier (Forskning.no). Ledere som styrer bedriften etter produksjonskrav og resultatoppnåelse, er oftere på kollisjonskurs med moderne ansatte.
– Relasjonell ledelse handler ikke om å klemme eller stryke kollegaene sine medhårs hele tiden, men om å kunne kommunisere åpent, motivere, utvikle team og være en coach når det trengs. Den gammeldagse lederen var mer en administrator enn en fasilitator i organisasjonen. Satt på spissen så satt han på toppen bak en lukket dør, dypt begravet i detaljene, mens medarbeiderne utførte arbeidsoppgavene og takket for lønnen.

God ledelse er krevende

Berit Wattne mener mange undervurderer hva som skal til for å lykkes og levere optimalt, og lar det skure og gå.
– Å lede er ikke noe venstrehåndsarbeid, og det er mer krevende å være leder i dag enn noen gang. I dag er en god leder en leder som lykkes med veldig mye. De beste lederne har lidenskap og en indre drivkraft, de er tilstedeværende og fleksible og kan enkelt «bytte hatt» i løpet av en arbeidsdag. De beste klarer å heve blikket og se fremover, samtidig som de er tilstede her og nå. De har en tydelig tanke om hvor de skal på den ene siden og klarer å skape trygge rammer og å se den enkelte medarbeider eller prestasjon, på den andre siden.

I fremtiden vil arbeidslivet i større grad være preget av prosjekter eller «gigs» der man bruker frilansere eller knytter til seg kompetanse utenfra, og da blir det veldig viktig å huske å være en like god leder for dem som dine faste medarbeidere. Det er ikke vi og dem – det er oss.

Behov for å bli sett og anerkjent blir viktigere

Christin Thea Watne forsker på blant annet gode ledere.

Christin T. Watne ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Christin Thea Wathne er seniorforsker og forskningsleder for Arbeid, Ledelse og Mestring (ALM) ved Arbeidsforskningsinstituttet.  Hun legger vekt på at en god leder har evnen til å tenke strategisk, samtidig som hun eller han klarer å formidle sine tanker om veien videre i klare ord og ikke være en tåkefyrste.
– En god leder er interessert i hva arbeidsoppgavene til de ansatte handler om og hvordan deres arbeidshverdag ser ut. Hun eller han tar medbestemmelse og medvirkning på alvor og vet at dette også kommer bedriften til gode gjennom bedre resultater.

Vis tillit og gi handlingsrom

Wathne mener dessuten at en god leder kjennetegnes på at hun har tillit til sine ansatte og gir dem handlingsrom og autonomi i arbeidet. I tillegg at hun evner å skape et arbeidsmiljø hvor det er trygt for de ansatte å komme med kritikk om forhold på arbeidsplassen, inkludert det som angår lederen selv.
Hva tror du vil være spesielt viktig for fremtidens leder?
– Selv om ledelse har endret seg gjennom tidene, er det rimelig å anta at behovet for å bli sett og anerkjent i arbeidet fortsatt vil være sterkt tilstede også i fremtiden. Med tanke på utviklingen mot mer individualisering i samfunnet, kanskje enda mer. Fordi årsaken til turnover ofte er at den ansatte ikke er fornøyd med ledere, er det grunn til å være obs på at man ikke alltid oppfattes slik man tror. Derfor kan det være lurt å sjekke ut hvor landet ligger ved å legge til rette for god dialog om hvordan ting fungerer, avslutter Wathne.

De gode lederne

Selv om det finnes individuelle forskjeller, er det en rekke kvaliteter som ofte kjennetegner dyktige ledere.

 • De er gode rollemodeller
 • De skaper en visjon
 • De kommuniserer bra
 • De oppnår tillit
 • De takler press godt
 • De ønsker konstruktiv kritikk og uenighet velkommen
 • De er profesjonelle
 • De gjør kompliserte ting enkle
 • De dyrker teamet
 • De liker å hjelpe andre med å lykkes
 • De presterer på et høyt nivå
 • De oppmuntrer til åpenhet og god internkommunikasjon

(Kilde: Ledernytt)

Ønsker du sparring eller foredrag om ledelse i din bedrift? Ta gjerne kontakt.


BeritWattne

Berit Wattne

Daglig leder

berit.wattne@corecontent.no