Folk på kontoret

Avstand gjør at ledere må ta større ansvar

Som leder må du ta langt større ansvar for medarbeiderne dine enn bare å innkalle til Teams-møter.

Inntil for et snaut år siden var hjemmekontor regnet som et udelt gode, og et bevis på tillit. Nå har det gått fra tillitserklæring til påtvunget nødvendighet. Og spesielt ledere har blitt nødt til å nyansere sine tanker om medarbeidere som jobber hjemme.

For er egentlig distinksjonen mellom «hjemmekontor» og «gjemmekontor» så absolutt som vi en gang trodde?

Er hjemmekontoret bare et stillerom der motiverte ansatte kan jobbe med full konsentrasjon helt uten forstyrrelser? Og er gjemmekontoret kun et skjulested hvor late ansatte sniker seg unna?

Eller kan uker og måneder med påtvunget hjemmesitting gi selv de mest motiverte og lojale blant oss en trang til å trekke seg inn i seg selv – og gjemme seg?

Se hele mennesket

berit wattneSom leder kan det være fristende å utnytte hjemmekontorets fordeler til det fulle. Til å virkelig lede selskapet inn mot fremtiden med full konsentrasjon – med alle distraksjoner på trygg digital avstand.

Sannheten er likevel den motsatte.

Nå må du som leder selv skape distraksjonene den sosiale distanseringen har fjernet. For alle mennesker trenger å føle seg sett – spesielt av lederen sin – og ikke bare på det faglige.

Vi lever alle i en slags isolasjon nå. Og selv om ingen av oss er like, er vi sosiale dyr. Selv de mest introverte av oss.

Det betyr at ti-minutterne ved kaffemaskina, den lille passiaren i gangen, tidstyvene der arbeidsoppgavene må vike for snakk om HBO-serier eller helgeplaner – de har blitt ditt ansvar.

Du må rett og slett vise at du bryr deg om dine ansatte – også som medmennesker. Spørre hvordan det går – ikke med prosjektet eller rapporteringen eller salgspitchen, men med dem personlig midt i den langvarige unntakstilstanden vi står i.

Og du må la dem vite – fordi du forteller det direkte – at du ser behovet deres for å komme seg ut fra husets fire vegger. Selv om det faktisk betyr at de bruker deler av arbeidstida til å komme seg ut i dagslyset.

INTERESSERT I LEDELSE? Les mer om hva som kjennetegner framtidas ledere! 

Teamsmøter er ikke nok

I de fleste bedrifter er selve møtene godt ivaretatt, via Teams, Google Meet, Zoom, Whereby, eller andre plattformer.

Videomøtene kan likevel gi en falsk trygghet. Om at alt er ok, og at de ansatte synes isolasjonen er til å leve med.

Men alle som har deltatt i et videomøte, vet at det er lett å gjemme seg bort. Og alle som har ledet et, vet at konsentrasjonen automatisk retter seg mot dem som tar ordet – selv om du kanskje aller helst skulle ha lagt merke til den som ikke sier noe.

Nettopp derfor er Teams-møtene ikke nok. Som leder må du ta deg tid også til å ha én til én-samtaler, ikke bare om fag, men også om livet.

Det innebærer at ditt hjemmekontor ikke blir like effektivt og kaffemaskinprat-fritt som det kunne ha vært. Og at du selv må legge opp til at hjemmekontor kan være gjemmekontor av og til.

Belønningen er medarbeidere som holder motet oppe – både gjennom koronaisolasjonen og etterpå.

Trenger du leder-coaching? Ta kontakt med oss!


BeritWattne

Berit Wattne

Daglig leder

berit.wattne@corecontent.no