Ordlisten for digital markedsføring

Hva betyr egentlig alle ordene innenfor digital markedsføring? Her får du forklaringer til de viktigste.

Internett har gitt markedsførere helt nye utfordringer, men samtidig har mulighetene for å nå ut med budskapet aldri vært større. Det krever bare god forståelse av den nye virkeligheten, en god strategi, og evne og tålmodighet til å gjennomføre den. Her er vår lille ordliste for å gi deg litt hjelp til å komme igang med god, innholdsbasert digital markedsføring.

Bannerannonse

Tradisjonell annonsetype på mange nettsider, vanligvis med et enkelt budskap og en lenke til egen nettside. Bannerannonser kan også brukes for å drive trafikk inn til eide kanaler.

Betalt oppmerksomhet

Lesing eller visning av innholdet ditt som du selv betaler for, enten det er gjennom tradisjonell reklame, native advertising, søkemotormarkedsføring eller sponsede innlegg i sosiale medier. Fordelen med betalt oppmerksomhet er at du kan nå mange potensielle kunder raskt. Bakdelen er at det koster mer og gir mindre langsiktig nytte enn fortjent oppmerksomhet i eide kanaler.

Blogging

Den trolig vanligste formen for innholdsmarkedsføring i dag er blogging, der noen i selskapet, gjerne i ledelsen, skriver mer eller mindre jevnlig om temaer de er interessert i, som regel med litt personlig stil. Fordelen med blogging er at det gir fortjent oppmerksomhet i eide kanaler, ulempen er at konkurransen er enorm. Verden trenger ikke flere bedriftsledere som blogger, den trenger derimot flere bedriftsledere som skriver unikt innhold med høy troverdighet.

Brukergenerert innhold

Innhold som skapes automatisk utfra brukerens aktivitet, for eksempel at deltakelse i en konkurranse på din nettside automatisk resulterer i en post på brukerens Facebook-vegg. Denne formen for innhold kan være effektiv for å få fortjent oppmerksomhet, men kan irritere og må derfor brukes med omhu.

Brukerskapt innhold

Kommentarer på bloggen eller Facebook-siden din, tips eller råd på brukerforumet eller direkte på nettsiden din, eller annet innhold som publikum selv lager for dine eide kanaler. Slikt engasjement er verdifullt fordi det er – og gir enda mer – fortjent oppmerksomhet. At andre snakker om ditt produkt gir også større troverdighet enn når du gjør det selv. Samtidig er det viktig å overvåke diskusjonen slik at ikke nettroll ødelegger.

Call to action (CTA)

Lenke som skal motivere publikum til å handle, f.eks å kjøpe en vare, melde seg på et nyhetsbrev, like en Facebook-side eller tipse en venn om et tilbud. Mye innholdsmarkedsføring avslutter med en CTA, men hvis målet er å bygge troverdiget eller å få fortjent oppmerksomhet, er det ikke alltid nødvendig.

Content marketing

En hyppig brukt engelsk betegnelse for innholdsmarkedsføring, som er den norske betegnelsen. Se derfor innholdsmarkedsføring.

Eid oppmerksomhet

Trafikk på dine eide kanaler.

Eide kanaler

Med PlussTid har Lilleborg bygd opp sin egen mediekanal for småbarnsfamilier og andre husstander i Norge. Foto: Skjermdump

Med PlussTid har Lilleborg bygd opp sin egen mediekanal for småbarnsfamilier og andre husstander i Norge. Foto: Skjermdump

Kanaler som du kontrollerer, for eksempel egen nettside eller blogg, podcast, Facebook-side, YouTube-kanal, Instagram- eller Twitter-konto. Vi i Core Content mener at innholdsmarkedsføring bør legges på egne, eide kanaler, både fordi det på sikt er billigere og fordi du får et mer lojalt publikum, full kontroll over innholdet, og økt kjennskap til merkevaren. Det tar imidlertid tid å bygge et publikum, og du er avhengig av unikt innhold av høy kvalitet. Bannerannonser eller native ads kan brukes for å drive trafikk inn til eide kanaler.

Fortjent oppmerksomhet

Når publikum leser, hører eller ser innholdet ditt uten at du må betale for det, altså det motsatte av betalt oppmerksomhet. Typisk er fortjent trafikk et resultat av Google-søk, egne følgere eller deling i sosiale medier, eller fordi du over tid har skapt en eid kanalmed så godt og unikt innhold at publikum søker seg dit på egenhånd. Fortjent oppmerksomhet tar tid å bygge opp og er både et utslag av, og resulterer i, troverdighet og god søkemotoroptimalisering, noe som igjen gir økt salg. Her kan du lese om et godt eksempel på merkevarebygging på denne måten. Fortjent oppmerksomhet kalles også inbound marketing.

Inbound marketing

Markedsføringsstrategi som går ut på å bruke ulike former for innhold for å tiltrekke seg potensielle kunders oppmerksomhet. For å lykkes med inbound marketing må du derfor skape innhold av god nok kvalitet til å oppnå fortjent oppmerksomhet.

Innholdsflyt

En plan for hvor ofte og når du skal publisere nytt innhold, både i sosiale medier og andre steder som blogg og nettside.

Innholdsmarkedsføring

Markedsføring gjennom å publisere innhold som oppleves som nyttig og relevant av potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring – på engelsk kalt content marketing – er den store snakkisen innen digital markedsføring for tiden, men ordet blir brukt om så mye forskjellig at det er vanskelig å snakke generelt om fenomenet. Her i Core Content mener vi god innholdsmarkedsføring bør bygge dine eide kanaler gjennom å levere unikt innhold av høy kvalitet. Her kan du finne noen eksempler på vellykket innholdsmarkedsføring.

Kuratert innhold

Innhold produsert av andre uavhengig av deg, som du deler i sosiale medier, blogg, eller i en feed på nettsiden din. Det vanligste er å dele innhold som omhandle egen virksomhet, men du bør også dele annet innhold som du tenker er relevant for din målgruppe. På den måten vil du bygge troverdighet og få økt fortjent oppmerksomhet til dine eide kanaler.

Målgruppe

De du ønsker å nå med din digitale markedsføring. Hvem målgruppen er, er avgjørende for hvilke kanaler du bør bruke, hvordan markedsføringen bør utformes, og hvordan du skal få publikum til å oppdage det. En god definisjon av målgruppen – og å ta konsekvensen av den – er helt avgjørende for å lykkes med innholdsmarkedsføring; det hjelper f.eks. lite å skrive avansert finanssjargong hvis målet ditt er å nå vanlige småsparere.

Bak tallene på E24.no er et eksempel på native advertisement. Foto: Skjermdump

Bak tallene på E24.no er et eksempel på native advertisement. Foto: Skjermdump

Native advertising (Native ads)

Når en merkevare betaler for plassering av innhold på en annen kanal enn sin egen. Innholdet vil ofte ligne på det andre innholdet på nettstedet der innholdet er plassert, enten det er artiklene på en nettavis eller den organiske feeden i et sosialt medium, men skal være tydelig merket som betalt innhold. Native ads kan for eksempel være informasjonsbaserte artikler rettet mot en bestemt målgruppe.

For at native ads skal ha effekt må innholdet oppleves nyttig, troverdig, interessant og relevant for leseren – altså ikke ulikt det man vil at en god redaksjonell artikkel skal være. Forskjellen er at det er en tredjepart som betaler for plassering av innholdet på en egnet kanal.

Native advertising er altså en form for innholdsbasert annonse, og slik betalt oppmerksomhet kan fint gå inn i en større innholdsmarkedsføringsstrategi for å gjøre merkevaren kjent eller få trafikk til egne eide kanaler. Her kan du se et eksempel på native advertising.

Performance marketing

Begrepet brukes om to ting: Performance marketing kan innebære at prisen for en annonse i et digitalt medium bestemmes av et på forhånd definert resultat, som kan være antall annonsevisninger, antall klikk på annonsen, antall salg eller liknende. Begrepet kan også brukes om en markedsføring der resultatene hele tiden måles, og både omfang og utforming styres av hvordan resultatene utvikler seg. Med denne betydningen vil kampanjen typisk vare så lenge den er tilstrekkelig lønnsom.

Organisk trafikk

Det samme som fortjent oppmerksomhet.

Outbound marketing

Det samme som betalt oppmerksomhet.

SEO

Forkortelse for search engine optimization, se søkemotoroptimalisering.

Søkemotoroptimalisering

Alt du kan gjøre for at ditt innhold skal komme høyere opp i søk på Google eller andre søkemotorer. Søkemotoroptimalisering – også kalt SEO – består av både tekniske løsninger og språklige grep som gjør innholdet «googlevennlig», og er viktig for over tid å få stor fortjent oppmerksomhet til dine eide kanaler.

Troverdighet

Dette er alfa og omega i innholdsmarkedsføring, men likevel noe mange virker å glemme. For å bygge fortjent oppmerksomhet er det helt essensielt at du setter publikum, ikke salgsavdelingen, i sentrum for innholdet ditt. Med andre ord: Hvis du vet at kattesand (som du ikke selger) funker bedre for å fjerne dugg på bilruta enn noe annet, så anbefal kattesand. Da vil kundene stole på deg når du senere anbefaler gode produkter som du selger. Her kan du lese mer om hvordan Bilpleiekongen.no har blitt store blant annet ved å anbefale nettopp kattesand.

Unikt innhold

Begrepet forklarer seg selv, men igjen er dette noe altfor mange glemmer. Det er jo ingen mangel på innhold i verden, og det koster penger å lage det. For å lykkes må du derfor sørge for at innholdet du lager, er noe målgruppen ikke finner like bra andre steder. Ellers vil du neppe få særlig mye fortjent oppmerksomhet og bør trolig finne på noe annet. Se også troverdighet.